Ana Sayfa

KURUMSAL

EGM Bünyesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığının Kurumsal Alanda İşlemleri

 

DOKÜMANLAR

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığı Kanun ve Mevzuatları

 

BİLGİ DEPOSU

Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

 
Dokümanlar
Sıra Doküman Adı İndir
1 Elektronik İmza Kanunu (no.5070) İndir
2 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
3 Elektronik İmza Kanunu Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir
4 Elektronik İmza Kanunu Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(2) İndir
5 Elektronik İmza Kanunu Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(3) İndir
6 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ İndir
7 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İndir
8 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2 İndir
9 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 3 İndir
10 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4 İndir
11 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği İndir
12 Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İndir
13 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İndir
14 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması İndir
15 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar İndir
16 2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi İndir
17 TK Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
18 TK Kararı (11.06.2006) : Güvenli e-İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları İndir
19 TK Kararı (18.04.2007) : Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri İndir
20 TK Kararı (18.04.2007) : ESHS İndir